رو به کوه و پشت به مردم

دو قطبی درست کردن همراه با تحریف صورت مسئله درباره موضوعاتی مانند فیلترینگ و حجاب و کارمند زن و مرد و شادی مردم، برای جوانان ما نه شغل می شود، نه همسر و نه مسکن. آقای روحانی امروز هم، صورت مسئله مغلوطی طرح کرد تا منتقدان را افرادی از پشت کوه آمده و بی سواد تصویر کند و بنابراین پاسخ شان را با ترور شخصیت بدهد.آقای روحانی چرا در خلا و خیال حرف می زند؟ جوانی که مدارج عالی دانشگاهی را طی می کند اما شغلی ندارد، چگونه می تواند مفهوم کرامت و تشخص و شادی واقعی را بچشد؟ جوانی که به نیاز معیشت و ازدواج او از سوی دولتمردان بی اعتنایی می شود، چگونه شاد و بانشاط باشد؟ آیا بی در و پیکر کردن فضای مجازی، مشکل اشتغال و ازدواج جوان را برطرف می کند یا او را تبدیل به موجودی بی انگیزه و بی آینده و اسیر و گرفتار خود می کند؟خروجی سوء مدیریت و محروم نگه داشتن جوان در کنار شعله ور کردن آتش تمنیات و خواسته ها در فضای مجازی چه می تواند باشد؟ چامعه ای با ثبات و مطمئن و خوشنود و با نشاط و پرکار یا جامعه ای بحران زده، دل زده، نا امید، ناراضی، منفعل و فرصت سوز؟

فیلترینگ واقعی یعنی همین که برخی دولتمردان و مشخصا آقای روحانی، با مردم  گندم نمایی و جو فروشی کردند و عده های سر خرمن دادند اما اکنون که واقعیت های اقتصادی خلاف وعده ها از آب درآمده، حاشیه پردازی و  تحریف حقایق می کنند. این طیف عملا اولویت ها و مشکلات مردم به ویژه جوانان را زیر جنجال های مهندسی شده دفن می کنند؛ نمی شنوند و ترتیب اثر نمی دهند. این، نوع پیشرفته سانسور و خودکامگی اشرافیت سیاسی است.بله از ویلای ۵۵ میلیاردی ولنجک و لواسان  و معیشت اشرافی تامین شده نمی توان مشکلات مردم را دید و فهمید. انگار خطاب سخنان آقای نوبخت، برخی از همین دولتمردان هستند که گفت “چطور می توانم در تهران و در طبقه دهم ساختمانی بنشینم وکوه را نگاه کنم و برای این مردم کپرنشین مناطق محروم برنامه ریزی کنم؟ برخی اوقانت مسئولان هیچ حسی نسبت به مردم محروم ندارند و خود را از جنس مردم نمی دانند”.

https://eitaa.com/IMANI_mohammad

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*