روز زن با طعم کانادا(هدیه پیش کش)

درروززن درکاناداهیچ زنی توقع هدیه ندارد.فقط درخواست دارندکه قتل وتجاوزوتبعیض به زنان راخاتمه دهیدوآزادی به آنها بدهید.

راهپیمایی روز زن دو روز قبل درسانسور رسانه های بین المللی درکانادا برگزار شد.

درتورنتوزنان درروزجهانی زن تظاهرات کردند. تظاهرات به خاطرحقوق ودستمزدبرابربامردان وموقعیت کاری برابربامردان برگزارشدوشعارهایشان نشان از نابرابری دستمزدبامردان دریک شغل واحدراداشت.همچنین شعارعلیه تجاوزوقتل زنان و اینکه زنان بومی کاناداچهاربرابرزنان غیربومی موردتجاوزوقتل قرارمی گیرندبود. گزارشگرخبرمیگوید:زنان ازسازمانهای مختلف به اینجاآمده اندبرای حمایت ازداشتن حقوق برابردراین تظاهرات ازتمامی گروههاشرکت کرده بودندازجمله مدافعان حقوق بشر Amnesty که ازبعد سیاسی فعالیت دارد.گروههای بومی کانادا بنام Indigenousکه زمانی کشورکانادامتعلق به آنان بودوحالاموردظلم وآزارحکومت سفیدپوستان قرارگرفته اندنیزپرچمدارشعارعدالت دراین تظاهرات بودند.کمیته روزجهانی زن درتورنتودرچهلمین سالگردروزجهانی زن از زنان دعوت کرده که برای آزادی وعدالت درموردزنان بومی کانادا درراهپیمایی امسال شرکت کنند. Anna Liu عضو این کمیته گفته است: «ما در این راهپیمایی اتحاد خودمان را علیه بی عدالتی به سیستم قضایی کانادا که نام justice system را برخودگذاشته نشان میدهیم.»تمرکزکمیته درچهلمین سالگرد روز زن بر روی آزادی و مقاومت زنان در «سرزمین ایندیجینس ها» بوده است. این سازمان در این تظاهرات ستیز زنان بومی کانادا و زنانی که مورد تبعیض نژادی قرار گرفته اند را های لایت می کند.

۲۰۲۵ اولین و تنها کانال  تخصصی حقایق فیلتر شده جهان  http://t.me/kharej2025

 منبع:  http://bit.ly/2tmrY0Y            http://bit.ly/2H0Ed56                         

http://bit.ly/2FhCOH8                    http://bit.ly/2tmrY0Y                 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*