روزمادرونکته‌ای مهم ازشهیدمطهری درباره کمک به پدرومادر

برادراستاد:درایامی که مدتی به همراه شهید مطهری درقم ساکن بودم روزی به من گفتند:بيا باهم ماهانه‌ای درنظبگيريم وبرای پدرومادربفرستيم. گفتم: آنها نيازندارند،چون برادربزرگمان متکفل مخارج آنهاست.ايشان گفتند:به خاطرنيازنمی‌گويم، کمک به پدرومادرباعث می‌شودکه خداوندبه انسان توفيق دهد.هر ه مابه آنهاکمک کنيم وبيشتررضايت آنهاراجلب کنيم خداوند توفيقات مارابيشترمی‌کند.قرارگذاشتيم وماهانه چيزی براي ايشان می‌فرستاديم.بعدها فهميديم که با آن پول پدر کتاب می‌خريد و مادر صدقه می‌داد.   فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، سال سوم، شماره ۱۰، ص۵۱

مباهله قرن۲۱      https://t.me/joinchat/AAAAADvV7pY_b_pIaHwEmg

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*