روایت صحیح السندی که می گوید نباید کلمه «ربّ» را برای امامان (ع) به کار برد:

روایت صحیح السندی که می گوید نباید کلمه «ربّ» را برای امامان (ع) به کار برد:

در روایتی با سند صحیح آمده که ابوبصیر می گوید امام صادق(ع) به من فرمودند:ای ابومحمد! از هرکس که ادعا کند ما (امامان) ، ربّ هستیم اعلام برائت و بیزاری  کن.من عرض کردم: "خدا از او بیزار باد!"آنگاه حضرت فرمودند:از هرکس که ادعا کند ما، پیامبر هستیم اعلام برائت و بیزاری  کن!عرض کردم: "خدا از او بیزار باد!"منبع:رجال‏ الكشي صص: ۲۹۷-۲۹۸

توضیح: ۱- یکایک راویانی که در سند این روایت هستند از شیعیان ثقه(معتبر) هستند و درباره صحت سند آن تردیدی نیست.

۲ – امام صادق(ع) این سخن را در جواب گروهی از غالیان (افراطی های منحرف مدعی تشیع) بیان فرمودند که ادعا می کردند که امامان(ع) «ربّ زمین و آسمان» هستند!! این افراطیها(غالیان) احادیثی نیز برای اثبات عقاید باطل خود جعل می کردند که برخی از این روایات جعلی در کتابهای حدیث نیز نقل شده بلکه گاهی برخی از مبلغانِ کم سواد یا غافل به آنها استناد می کنند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*