دیروز کشمیر،فردا تهران(ایران)

نه صدای فمنیست ها در میاید ،نه صدای دنبال کنندگان حقوق زن ،نه صدای مسیح علینژاد ،نه حتی صدای برخی از سیاسیون داخلی.نه صدای فمنیست ها در میاید ،نه صدای دنبال کنندگان حقوق زن ،نه صدای مسیح علینژاد ،نه حتی صدای برخی از سیاسیون داخلی.. نه صدای اکانت های سازمانی..ف نه صدای خبرنگاران پولی ...نه نه نه ... چون او سیاه است ،شیعه است،اهل کشمیر است،و با حجاب است...
نه صدای اکانت های سازمانی..ف نه صدای خبرنگاران پولی …نه نه نه …
چون او سیاه است ،شیعه است،اهل کشمیر است،و با حجاب است.

جنبش های فمنیستی را مردان برای اهداف اقتصادی (نیروی کار ارزان) و سیاسی (رای دادن) بوجود آوردند. امروز هم همین است. مطالبات زنان را به اسم آزادی در حد جاذبه های جنسیتی پایین می آورند تا دستاویز #هوس_بازی ها و #اهداف_سیاسی کنند. 🔻در شهری که آنان می خواهند با جنبه های جنسی زن زیبا کنند، انسانیت و استعدادهای زنان دیده می شود؟!

جنبش های فمنیستی را مردان برای اهداف اقتصادی (نیروی کار ارزان) و سیاسی (رای دادن) بوجود آوردند. امروز هم همین است. مطالبات زنان را به اسم آزادی در حد جاذبه های جنسیتی پایین می آورند تا دستاویز هوس بازی ها واهداف سیاسی کنند. در شهری که آنان می خواهند با جنبه های جنسی زن زیبا کنند، انسانیت و استعدادهای زنان دیده می شود؟

 

 

 

 

 

محمد https://eitaa.com/OfficialTwitTelegram

 

 

رها عبدالهی

http://eitaa.com/joinchat/3364487185Ca303041715

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*