دوستان اعتدال و اصلاحات

هموطنان عزیز من به اعضای کابینه خوب نگاه کنید:

هیچ زنی وزیر نیست       هیچ کردی به کابینه نیامد          هیچ اهل سنتی وزیر نشد

                         یا به قول آن تئوریسین هیچ  کس از یهودیان مشاور رئیس جمهور نشد

شما میتوانید انقلابیون را فحش دهید،میتوانیدازمامتنفرباشیدمیتوانیدمشتی باشید بردهان دلواپسان،اما کمی مطالبه گر باشیدابزاردست این سیاسیون نشویداز رئیس جمهور خود در مقابل نقد های ما دفاع کنید.اما بدانید همین استفاده ابزاری از مقام والای زن هست که باعث نقد و حتی اختلاف ما با این جریان میباشدجریانی که شما را میترسانند که اگر رقیب بیاید کارتان تمام است ودرعمل هرچه دلشان میخواهد انجام میدهندشاید همین دفاع همه جانبه و حمایت  کورکورانه  باشد که دولت درمقام عمل هرچه خلف وعده میکند کسی چیزی نمیگویدازانتخابات مدت زیادی نگذشته است

وعده های انتخاباتی را به یاد بیاورید:

آنها میخواهند در پیاده رو دیوار بکشند        اگر آنها بیایند جنگ میشود          آنها زبان صحبت با دنیا را بلد نیستند       آنها میخواهند تحریم بیاورند        زنها نباید درآشپزخانه محصور باشند  و گفت:اینگونه نیست که خداوند جنگل و کوه و همه عالم را برای مردها آفریده باشد و تنها یک آشپزخانه سه در چهار را برای زنان آفریده باشد.ولی هیچ زنی،تاکید میکنم هیچ زنی به عنوان وزیر معرفی نشد

هیچ کردی معرفی نشد        هیچ اهل سنتی معرفی نشد      تحریم پشت تحریم بود که اعمال شد

گویی درعمل جنگل وکوه ودشت و دولت وتمام وزارتخانه ها برای مردها آفریده شده وزنها همین درحدآمدن تا پای

صندوق رای آفریده شدند.محال ممکن است در آن ۲۳ ملیون نفر زنی نبوده باشد که شایستگی اداره یک وزارتخانه را نداشته باشدوجالب است تنها زمانی که کشور به خود وزیر زن دید زمانی بود که اینها در قدرت نبودند.شاید بزرگترین فرق بین مردم کشورهای جهان سوم با کشورهای جهان اول این باشد که اگر آنجا رئیس جمهوری اشتباه کرد،مثل کره جنوبی  یا آمریکا، مردمش به خاطر قدرت نگرفتن رقیب با یک اشتباه چهار سال زندگی نمیکنند و از آن بدتر یک اشتباه را چهار سال توجیه نمیکنند

پ ن:

نوشته روی تیشرت جوانان آمریکا:ما را ببخش که ترامپ را انتخاب کردیم              http://t.me/meysam_zlf

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*