درخواست اجرای FATFبدون راستی آزمایی INSTEX ؟

فارغ از محتوای کانال موسوم به INSTEX، اروپایی ها اذعان دارند که عملیاتی شدن این کانال مدت ها زمان می برد. با این وصف، تصویب ما بقی ملحقات FATF (پالرمو و CFT) از سوی ایران، کمترین توجیهی ندارد؛ چرا که مجددا به مدل معامله “واگذاری نقد در مقابل وعده نسیه و چک بی محل” باز می گردیم.اروپا ابتدا باید نشان بدهد که بعد از ۹ ماه وقت کشی، در عمل قرار است کدام رفتار حداقلی را برای اجرای تعهدات مربوط به تعلیق تحریم های مالی و بانکی انجام دهد؟ پس از این مرحله است که می تواند خواستار اجرای اکشن پلن  FATF  از سوی ایران شود. به تعبیر معروف، دو صد گفته چون نیم کردار نیست.البته روشن است که بسته اخیر اروپا پر از خالی است، اما حتی اگر خوش خیالی هم به خرج بدهیم، اروپا باید حداقل ارزشمندی بسته خود را در عمل نشان هد. بدون برداشته شدن تحریم های مالی و بانکی و نفتی، هیچ بسته ای حتی ارزش گشودن را هم ندارد.

https://eitaa.com/IMANI_mohammad

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*