حتماًبخونین خیلی قشنگ و دردناکه

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺁﻣﺪ : …. ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻓﺖ               ﺯﻧﺎ ﺁﻣﺪ : …. ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺭﻓﺖ         ﺳﻮﺩ ﺁﻣﺪ : …. ﺑﺮﮐﺖ ﺭﻓﺖ         ﻣُﺪ ﺁﻣﺪ : …. ﺣﯿﺎ ﺭﻓﺖ

ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩ ﻭ ﭘﺮﺧﻮﺭﯼ ﺁﻣﺪ : … ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻓﺖ         ﺭﺷﻮﻩ ﺁﻣﺪ : …. ﺣﻖ ﺭﻓﺖ          ﺩﯾﺮ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺁﻣﺪ: … ﻧﻤﺎﺯ ﺻﺒﺢ ﺭﻓﺖ

ﺍﺳﺮﺍﻑ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺮﺍﯾﯽ ﺁﻣﺪ : …. ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺭﻓﺖ        ﻗﻮﻡ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺁﻣﺪ ..: ﺑﺮﺍﺩﺭﯼ ﺭﻓﺖ        ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺁﻣﺪ …: ﺣﺠﺎﺏ ﺭﻓﺖ

ﺟﻮﺍﯾﺰ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻭ ﮔﺎﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺁﻣﺪ …: ﺯﮐﺎﺕ ﺭﻓﺖ         ﺗﻠﻔﻦ ﺁﻣﺪ …: ﺻﻠﻪ ﺭﺣﻢ ﺭﻓﺖ

ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻨﯿﻢ

ﭼﻪ ﻫﺎ ﺁﻣﺪ ، ﭼﻪ ﻫﺎ ﺭﻓﺖ… ؟

چرا ما هميشه سر نماز خوابمون مياد؟    

ولی تا ساعت سه شب برای ديدن يک فيلم بيداريم؟

چرا هر وقت می خواهيم قرآن بخونيم خيلی خسته ايم؟     

اما برای خوندن کتابهای ديگه هميشه سرحاليم؟     

  اللهم صلّ علی محمد و آل محمد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*