تفاوت زبان فارسی شاهان هخامنشی با زبان فارسی امروزی

سؤال: آیا زبانی که شاهان هخامنشی با آن صحبت می‌کردند برای ما قابل فهم است؟ یعنی مثل زبان فارسی امروز بود؟

پاسخ:خیر. زبانی که هخامنشیان به آن صحبت می‌کردند با زبان پارسی امروز تفاوت بسیار دارد. باستان‌شناسان غربی در دانشگاه‌ها این کتیبه‌ها را ترجمه می‌کنند و زبان آنها برای عموم مردم قابل فهم نیست. برای نمونه بخشی از کتیبه داریوش اول در تخت جمشید را می‌خوانیم:

اَئورَمَزدا وَزَرکَه هَیَه مَثیشتَه بَگانَم هَئوو دارَیَوَئوم خشایَثیَم اَدَدا هَئوشَیی خشَچَم فرابَرَ وَشنا اَئورَمَزداها دارَیَوَئوش خشایَثیَه ثاتی دارَیَوَئوش

ترجمه: اهورامزدای بزرگ، که بزرگترین خداست، او داریوش شاه را آفرید. او وی را شهریاری ارزانی داشت. به لطف اهورامزدا، داریوش، شاه است.

کتیبه داریوش در تخت جمشید، بند ۱-۵.

 https://eitaa.com/adyannet

https://eitaa.com/andisheyehbartar

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*