تجهیزات جعلی نظامی

تیتر:کلاهبرداری ودروغ انگلیسهادرزمینه فروش تجهیزات جعلی نظامی

http://itabnak.ir/fa/news/5235/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AD%DB%8C%D8%B5-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

ارتش عراق سه سال ازدستگاه های جعلی تشحیص بمب استفاده کرده است

به شکلی جالب توجه مشخص شده است که دستگاه های پیشرفته تشخیص بمب موسوم Advanced Detection Equipment یا ADE که تاکنون

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*