تا ۱۴۰۰ با آخوندی،آخوندی گفته به برخی قضات آپارتمان بدهند

نماینده مجلس نامه‌ای را نشان می‌دهد که در آن آخوندی گفته به برخی قضات آپارتمان بدهند

 با قضات تماس گرفته اندوگفته اندبله چنین پیشنهادی به ما شده اما باز هم آخوندی ابقا می شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*