بهترین نیستم اما خودمم

کوروش به چه کسی افتخار خواهد کرد؟ ملی گرا اگر حقیقتاً ملی گرا باشد شرف دارد بر غرب گرا اما حقیقت آن است که ملی گرایی در کشور همیشه توسط غربگرایان ترویج شده است ،آن هم نه بخاطر ایران که علت آن نفع خودشان و  به واسطه مقابله با اسلام که دین الهی و اخرین و کاملترین  است و خاص عرب نیست بلکه تمام عالم است،مگر مسیحیت در بیت الحم ظهور نکرد و تا کجا پیش رفت این را همه میدانند،البته بیشترین جنگ و کشتار هم در گذشته در اروپا مسیحی بوده،این را هم همه میدانند اما نمیشود گفت که این ادیان موجب جنگ هستند ،درگیریها  بستگی به نوع نگرش انسانهاست،تمامی ادیان الهی دعوت به صلح و ارامش  و مدارا ی اجتماعی دارند،آنان که ادعا ملی گرایی داشتند یا گرد دیگه پلو سفارت انگلستان جمع بودند یا در جلسات شبانه سفیر آمریکا شرکت کردند!ملی گرای غرب گرا  تکیه اش به لبخند انگلیسی و آمریکای است و خود ادامه دهنده این لبخند با وعده های پوچ آنان به مردمش است، البته وعده هایی که منافع آنان و خود را با غرب گراییش تامین کند و در پایانش همه متوجه این لبخند های کذایی با آن وعده های کذایی میشوند وخود ملی گرای غرب گرا البته متوجه شده است ولی به خاطر نفعش سکوت اختیار میکند و رام آن لبخند است کاپیتولاسیون آمریکایی را سلطنت طلبان غرب گرا پذیرفتند و ملی گرایان غرب گرا استقبال کردند،فقط امام خمینی  بود که لب به اعتراض گشود وازایرانی دفاع کرد،فرزندان امام بودند که اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک ایران همانند گذشته با بی تدبیری  حاکمان بی لیاقت جدا شود، خاکی که رفت دیگر برنمیگردد،که اگر به حکومت خود ادامه میدادند کشور به برخی از کشورها که شبیه استانهای کوچک ما هستند تبدیل میشد کارنامه ی ملی گرایان غرب گرا پر است از این دست خیانت ها،ملی گرای واقعی تکیه اش و باورش برای حل مشکلات به مردنش است وبس،حتی اگر کوروش هم روزی بخواهد لب به سخن بگشاید از حماسه بچه رزمنده های لباس خاکی فکه و شلمچه خواهد گفت نه از کت و شلوار پوش های کراواتی ادکلن فرانسوی زده که لاتین را بهتر از پارسی صحبت می کنند.

ارادتمند همه دوستان بهترین نیستم اما خودمم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*