بعضی زورهارادوست دارم

شبهه:

بهشت رفتن به زوورررر…،بچه دار شدن به زووررررر…،حجاب مردم به زووررر…،پول در آوردن به زوررر…،خوشبخت شدن به زوررر…،خوشبخت ماندن به زوورر…،خرج عروسی به زوررر…،خرج زندگی به زوورررر…،فکر کنم خیلی وقت است در زورخانه زندگی میکنیم….اينجــــــا ايران است!!! اينــکه شما در خانه چه برنامه‌اى می‌بينيد به ما مربوط است،اينکــــه در خيابان چه مي‌پوشيد به مــــا مربوط اســــــت،آنچــه می‌نوشـــيد و آنچه می‌گوييـــد به مــــــا مربوط اســــت! با چه کسى بيرون ميرويد به‌ مــــــا مربوط اســــت،چه دينــى داريد و چگونه آرايـــش ميکنيد به مـــــا مربوط است؛امـــــا امنيت، قدرت خريد،کيفيت تحصيل،آينده فرزندانتان،تفريح جوانانتان،امنيت راه‌ها،مشکل مسکن و بقيه موارد: به مـــا مربوط نـــيســـت،(مشــــــکل خودتــان اســــت)."مرحوم حسین پناهی"موضوع: حجاب زوری قانون زورخانه

پاسخ شبهه:داشتم با خودم فکر میکردم چقدر بعضی زورهارادوست دارم!زوری که قانون به دزد مال و ناموس میگوید…،زوری که پلیس به رانندگان متخلف میگوید..،زوری که قاضی به یک قاتل میگوید…،زوری که میله های زندان به جانی هامیگوید…،زوری که عشق به قلب و چشم میگوید که جز معشوق نبیند و نخواهد..،عزیز من شهر بی دروپیکر با آزادی هایش دیگر شهر آدمها نیست..جنگل است!این ها که تو گفتی زور نیست قانون است!قانون حجاب..امنیت..آرامش..وهمه اش به خاطر ایجاد یک زندگی آرام برای توست…آنگاه که خداوند مهربان همه ما را خواهران و برادران دینی هم نامید٬ خواست مواظب خوبیهای یکدیگر باشیم و این اوج محبت به هم نوع است نه زور!اگر کسی را دیدی که بلد نبود چگونه خواهری وبرادری کند ناراحت نشو همه ما در حال یادگرفتنیم…به امید روزی که همان انسان با اخلاقی باشیم که رسول الله چون طبیبی در پی آن بود…در اینصورت اگر پست مهمی داشته باشیم غم مردم را میخوریم و اگر هم نداشته باشیم هوشیاریم و ناظر ویاری رسان!کدام مسئول از مربوط نبودن تحصیل و آینده و امنیت این ملت به خودش حرف زده؟سکان انقلاب ما به دست مردیست که هوشیارانه رصد میکند سنگ اندازی نااهلانی را که به نام انقلاب ارزش ها را وارونه میکنند و ایرانی را دلخون…پس نام ایران و ایرانی مگذار بر مسئولی که "مشکل خودتان است"به زبانش می آید... حسین پناهیعزیز قلمت را می‌شناسم پر از شور و شعور است..این نمیتواند دست خطِ تو باشد…

آنادخترحسین پناهی: ۹۹ درصد جملات منسوب به پدرم متعلق به اونیست http://ana.ir/news/34712 دختر حسین پناهی: آنا پناهی، گردآورنده‌ کتاب «خداحافظ روزهای اناری»، مدیر مسئول انتشارات «آناپنا» و دختر حسین پناهی با اشاره به انتشارات جملات نامرتبط با حسین پناهی و با نام این بازیگر و شاعر کشورمان در شبکه‌های اجتماعی و مجازی، گفت: ۹۹ درصد این جملات نوشته‌های حسین پناهی نیستند.

تهیه شده در:کانال فرقان سایبری پاسخ به شبهاتِ اعتقادی سیاسی شایعات

لطفاًمطالب را با حفط لینک کانال منتقل فرمایید.http://t.me/Forqancybery

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*