ببینیدازتوفرانسه درزمان استعمار الجزائر

گزارش بسیار جالب از توحشفرانسه در زمان استعمار الجزائرجمجمه ۱۸۰۰۰ جزائری که طی دوران استعمار سر آنها قطع شده و به پاریس منتقل شده اکنون در موزه انسان پاریس موجوده!در بین آنها فقط ۵۰۰ نفرشناسایی شده که ۳۶ تن از فرماندهان ضد استعماری بین آنان بودند

سیدمحمد آل طه   http://t.me/maktubmed

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*