بازهم بخوانیدازثمرات اعتمادمحمد جوادظریف به آمریکا

به کلکسیون ثمرات شگفت انگیز برجام و فتح الفتوح سرداران دیپلماسی تدبیروامیدوکدخداپرستان یک مورد دیگراضافه شد.آلمانیها از دادن بنزین به هواپیمای دکترمحمدجوادظریف خودداری کردند،این بود نتیجه ۲ سال مذاکره شما؟خوش خیالانِ سهل اندیش،یکباردیگربیانات رهبرانقلاب درتاریخ ۱۲آبان۹۲ را بخوانند:هرملّتی به آمریکا اعتماد کرد،ضربه خورد؛حتّی آن کسانی که دوست آمریکا بودند.حالادرکشورما دکترمصدّق به آمریکایی‌ها اعتمادکرد؛برای اینکه بتواند خود را از زیرفشارانگلیس‌هانجات بدهد،به آمریکایی‌هامتوسّل شد؛آمریکایی‌ها به جای اینکه به دکترمصدّق که به آن‌ها حسن ظن پیدا کرده بود کمک کنند، با انگلیس‌ها همدست شدند،مأمورخودشان رافرستادنداینجاوکودتای ۲۸ مرداد راراه انداختند.مصدّق اعتماد کرد، کتکش را [هم] خورد؛حتّی کسانی که با آمریکا میانه‌شان هم خوب بودوبه آمریکا اعتماد کردند،ضربه‌اش راخوردند….ملّت‌هاوحتّی دولت‌ها به آمریکا بی اعتمادند به خاطرهمین رفتارورویکردی که در سیاست آمریکایی‌ها هست. هرکسی اعتماد کردبه آمریکا، ضربه‌اش را خورد؛         http://t.me/Panjahohaftia

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*