حقوق زن وحدوحدودآن در اسلام چیست؟

اینکه حقوق زن در اسلام چیست و حد وحدودش چگونه است، بحث مفصل و دامنه داریست.اما، آنچه که مسلم است، عده ای اسلام نشناس برای بیان و نقد این مساله  احکام بین زن و مرد را مقایسه میکنند و بعد به این نتیجه میرسند که، حقوق زن پایین تر است.اما،مردهاهم اگریک جنبش فیمینیت مردانه بسازندوبا آن نگرش، به احکام دین نگاه کنندمی توانندبگویندکه:چراجهاد (مرزداری سربازی)برزن واجب نیست ولی بر مرد واجب است؟چرامهریه بر مرد واجب است؟ و این حق زن ازکجا آمده است؟چرا نفقه (خرجی زن) بر مرد واجب است؟ چرا زن در ایام عادت نماز بر او واجب نیست ولی بر مرد در هر صورت واجب است؟ خب ببینید؛چقدراین چراهامزخرف است اینها ریشه دراسلام نشناسی دارد آن چه که مسلم است، این نوع نگاه به حقوق زن و مرد اشتباهست حال نگاه درست چیست و اصلا آیا حقوق زن در اسلام رعایت شده است مبحث دیگری است.ابتدابایدنگرش راتغییر داد.حقوق زن، دراسلام، این خزعبلات کانالهای ضد دینی نیست.

مباهله قرن۲۱      https://t.me/joinchat/AAAAADvV7pY_b_pIaHwEmg

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*