ایران پرستی

۲۵۰۰ سال شاهنشاهی تاریخ این مملکت فقط چهل سال بخود حکومت جمهوری دیده است و ۲۵۰۰ سال دردست شاهان بوده است‌.

کدام شاه، شاه سلطان حسین صفوی که مملکت را به محمودافغان داد.

شاهان بی کفایت قاجارکه درهردوره بخشی از خاک ایران را به روسها دادند(ترکمنچای،گلستان).رضاخان قلدری که در برابر روس و انگلستان سرشکسته بود اما مردم خودش را به مسلخ میبرد، شاهی مثل محمدرضا که در دوره اوهم بخشی ازایران جداشد، بله؛بحرین خاک ما بودو…حالا ۴۰ سال را مقابل ۲۵۰۰ سال قرارمیدهند،آن روزی که اروپا درحال پیشرفت بودماشاهانی همچون فتحعلی شاه داشتیم، روزی که غرب دنیا را گرفت ما شاهان وابسته ای مثل پهلوی داشتیم.اما وطن پرستی شما کجاست؟ به آرم شیر و خورشید؟ به دم زدن از کوروش و اهورا مزدا؟ مدام از خون آریایی گفتن؟شما اگرایران برایتان اهمیت داشت که هر دوره تاریخی یک بخش آن با بی کفایتی شاهان مورد حمایتتان جدا نمیشد.ایران درهمین ۴۰ سال موردحمله صدام بعثی قرار گرفته؛ او میگفت خرمشهرخاک عراق است،عربستان است نه خرمشهر، با تمام قدرت، با حمایت دنیا،به ایران تازه انقلاب کرده هجوم آورد اماهزاران جوان زیر پرچم اهل بیت یک وجب خاک ندادند.بجای شعاروادعای وطن خواهی، تاریخ بخوانید تا ببینید درعمل چه دارید.

مباهله قرن https://t.me/joinchat/AAAAADvV7pY_b_pIaHwEmg21

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*