امام زمان با اسب وشمشیربه جنگ دشمن میروند

درروایات آمده است که امام زمان  با اسب وشمشیر به جنگ دشمن میروندپس سلاحهای مدرن امروزی چه میشود؟

مقدمه:برای روشن شدن این موضوع ضروری است، نخست روایاتی که می گوید قیام امام زمان (عج) با اسب وشمشیر است تحلیل و بررسی شود:

۱-امام صادق(ع):زمانی که حضرت مهدی (ع) قیام می کندفرشتگان جنگ بدر به یاری حضرت می آیند.یک سوم ازآنهابراسبان سفید، و یک سوم براسبان ابلق ویک سوم دیگربراسبان قرمزسوارمی شوند.    نعمانی ۲۴۴، ح ۴۴

۲-با توجه به قراینی که در روایات آمده است، قیام باشمشیر،به معنای قهروسلطه است، چنان که قرآن در آمادگی مسلمانان درمقابل دشمنان می فرماید: "هرچه توانایى دارید دربرابردشمنان ازنیرو وقدرت و اسبهاى ورزیده براى جنگ با دشمن آماده سازید تا بدین وسیله دشمنان خدا و خود رابترسانید.مفسران درتفسیر"من قوة" گفته اند که منظورازقوت هرنوع سلاحی است که انسان به وسیله آن تقویت شودوبردشمن حمله نماید. خواه نیزه، و خواه موشک، و… باشد.

نکته دوم

همچنین استفاده ازاسب درقیام حضرت، نیزمعنای کنایی دارد؛ زیرادر روایتی که از امام صادق (ع) نقل شد، آمده است که فرشتگانی که دربدرحاضر بودند،سواربراسبانی به کمک حضرت می آیند که مرادقدرت خدایی است.

نکته سوم

از آن جا که پیامبران و اولیای الاهی درانتقال معارف،موظف بودندتابامردم به مقدارفهم آنان سخن بگویند،درموردقیام حضرت نیزاین گونه بیان شده است؛ یعنی مقدارفهم مردم ازابزار جنگی را درنظرگرفته است.امام صادق (ع) می فرماید: رسول خدا (ص) با مردم به اندازه عقل آنان سخن گفته، و سپس گفت: رسول خدا (ص)فرمود: ما گروه پیامبران دستور داریم که با مردم به اندازه عقل آنان سخن بگوییم.بنابراین،وسایل جنگی چون درآن زمان منحصردراسب وشمشیربوده وهنوزسلاح های جدیدکشف نشده بودوچون تصوری از سلاح های جدید،درذهن مردم نبوده، قیام حضرت این گونه ترسیم شده است.     الکافی ج۱، ص۲۳، ح ۱۵،

مباهله قرن۲۱https://t.me/joinchat/AAAAADvV7pY_b_pIaHwEmg

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*