الزام دستگاه های دولتی آمریکا به خرید کالای تولید داخل

رئیس جمهورآمریکا به منظور حمایت ازتولیدات داخلی آمریکا وحداکثرسازی استفاده از توان داخلی، با صدوریک دستوراجرایی دستگاه های دولتی واجرایی این کشور راموظف کرده است درخرید کالا واستخدام نیروی کار،محصولات و شهروندان آمریکایی را دراولویت قرار دهند.درپی اجرایی شدن دستورترامپ مبنی براولویت خریدمحصولات آمریکایی توسط نهادهای دولتی،اعضای سازمان تجارت جهانی این قانون آمریکا را خلاف قواعد سازمان تجارت جهانی دانسته اند.قاعده ای در سازمان تجارت جهانی وضع شده که طبق آن نهادهای دولتی موظفند درخرید کالاهای موردنیازخودازمحصولات خارجی نیزدرکنارمحصولات تولید داخلی استفاده نمایند و در این زمینه اولویتی برای کالاهای داخلی در نظر نگیرند.با اینحال رئیس جمهور آمریکا بدون توجه چنین قاعده ای در ماه های اول فعالیت خود دستور اجرایی «آمریکایی بخرید و آمریکایی استخدام کنید» را صادرنموده است.توجه ویژه آمریکا به خرید داخلی نهادهای دولتی و حداکثرسازی استفاده از توان تولید داخلی نشان از آن دارد که حمایت از تولیدات داخلی یک اصل پذیرفته شده دردولت های کشورهای پیشرفته است و حتی با وجود تعهدات بین المللی آمریکا بازهم این کشور قوانین مدنظر خود را تصویب واجرا می نماید.

فروشگاه تولیدمیهن       http://t.me/iiransakht

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*