اغلب ما نسبت به ديگران سخت گيرتريم تا نسبت به خودمان…

این خاطره از یکی از اساتيد قديمی دانشکده متالورژی دانشگاه صنعتی شريف نقل شده است:

يک بار داشتم ورقه های امتحانی دانشجوها رو تصحيح می كردم، به برگه ای رسيدم که نام و نام خانوادگی نداشت. با خودم گفتم ايرادي ندارد. بعيد است که بيش از يک برگه نام نداشته باشد. از تطابق برگه ها با ليست دانشجويان صاحبش را پيدا مي كنم.

تصحيح کردم و ۱۷٫۵ گرفت. احساس کردم زياد است کمتر پيش مي آيد کسی از من اين نمره را بگيرد. دوباره تصحيح کردم ۱۵ گرفت.برگه ها تمام شد؛ با ليست دانشجويان تطابق دادم اما هيچ دانشجويي نمانده بود. تازه فهميدم "کليد" آزمون را که خودم نوشته بودم تصحيح کردم.

نكته: اغلب ما نسبت به ديگران سخت گيرتريم تا نسبت به خودمان…

به کانال بیداری بپیوندید

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*