استاد مطهری و يك دقيقه سكوت

استاد مطهری در یکی از سخنانرانی هایشان که قبل از انقلاب ایراد شده درباره لزوم تعظیم شعایر اسلامی و پرهیز از آداب وارداتی و غیردینی چنین گفتند:« خيلى عجيب است ما از يك طرف مى‏گوييم مسلمانيم و وابستگى خودمان را به دين اسلام اعلام مى‏كنيم، بعد در حساسترين مراكز كشور ما مثل مجلس شوراى ملى و مجلس سنا ژست ماديگرى به خودشان مى‏گيرند،چطور؟ يك رفيقشان را از دست مى‏دهند بعد يك نفر مى‏آيد اعلام مى‏كند: فلان كس، دوست عزيز ما، از ميان‏ رفت، فعلًا در ميان ما نيست، پس يك دقيقه سكوت اعلام مى‏كنيم. بعد يك دقيقه «صُمٌّ بُكْم» مى‏شوند. «يك دقيقه سكوت اعلام مى‏كنيم» يعنى چه؟اين سكوت چه اثر و فايده‏اى دارد؟ مى‏خواهد بگويد من به قيامت و به مغفرت و طلب مغفرت و اين حرفها اعتقاد ندارم، يك دقيقه سكوت. اين يك دقيقه سكوت را آدمهايى درآوردند كه اساساً به اين حرفها اعتقاد نداشتند. در يك كشور اسلامى كه براى يك نفر ميّت اظهار تأسف مى‏خواهد بشود كه شكلش نبايد يك دقيقه سكوت باشد. گفت: «يك دست به مصحفيم و يك دست به جام»؛ هيچ معلوم نيست كه اصلًا ما مسلمانيم يا نامسلمان، به خدا اعتقاد داريم يا نداريم؟ قيامت را اعتقاد داريم يا منكر هستيم؟ هيچ وضعمان معلوم نيست، فقط تقليد محض، چرا؟ چون در دنياى اروپا براى مرده‏هاى خودشان يك دقيقه سكوت مى‏كنند. چرا مى‏ترسيد؟مسلمانم، او مرده است، براى مسلمان طلب مغفرت بايد كرد، يك سوره كوچك قرآن بايد خواند؛ حمدى مى‏خوانيم، سوره‏اى مى‏خوانيم، يا چهار تا قُلْ هُوَ اللَّه مى‏خوانيم يا يازده تا قُلْ هُوَ اللَّه مى‏خوانيم يا هفت تا انّا انْزَلْنا مى‏خوانيم. بچه‏هاى ما وقتى كه بشنوند براى مرده‏هاى ما در مجلس شورا و مجلس سنا يك دقيقه سكوت اعلام مى‏كنند چه فكرى مى‏كنند؟معاد اصل است ولى اين شعارها را بايد حفظ كرد. »

منبع: مجموعه ‏آثار استاد شهيد مطهرى ، ج‏25، صص: ۳۸۱- https://t.me/gonagoon1395382

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*