از۲۵۰۰سال پیش،تمرین دمکراسی در ایران

تاریخ ۲۵۰۰ ساله ایران را زیر و رو کنید. هیچ حکومت یا سلسله ای در تاریخ این کشور با خواست و رای مردم بر سرکار نیامده است.یا بمانند صفویه، قاجار، افشاریه با قدرت زور و شمشیر و غلبه یک قوم بر قوم دیگر بوده یا همچون پهلوی با دخالت خارجی شکل گرفته اند.سال ۵۷ اولین باری بود که ملت ایران حکومتی را خودشان از اساس پایین کشیدند وحکومت جدیدی را ساختند.از پیروزی انقلاب مشروطه در مرداد ۱۲۸۵ ایرانی ها بدنبال دمکراسی بودند. تلاش کردند، کشته ها دادند اما با ظهور چکمه رضاخانی در تاریخ، روند مشروطه خواهی نابود شد. همه این سالها، تمرین دمکراسی در ایران با فراز و نشیب مواجه شد.سال ۸۸ بزرگترین نمونه تمرین دمکراسی، احترام به اکثریت و قانونمداری بود. ایرانی ها در عمر تاریخی خود دمکراسی ندیده بودند، وقتی ناصرالدین شاه به اروپا سفر کرد از تغییر وزیران بدون خون ریزی در فرنگ متعجب و متحیر گشت چون در ایران چنین چیزی سابقه نداشت.سال ۸۸ اوج تمرین دمکراسی خواهی ملت ایران بود، میتوانست با شکست تاریخی ملت مواجه شود اما دو عنصر اجازه نداد: مردم و رهبراگر این دو نبودند، یقیناً دیگر هیچ انتخاباتی در ایران امنیت نداشت و قانون بی معنا می شد. اگر به ۹ دی اینگونه نگاه شود ابعاد مهمتری از آن آشکار خواهد شد.

علیرضا زادبر     https://eitaa.com/mobahelegharne21

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*