ارزش پول در ایران و امریکا نسبت به گذشته چقدر کم شده؟

https://t.me/K1inUSAMultiMedia/12

اداره آمار کار دولت ایالات متحده ابزارکی تعبیه کرده برای پی بردن به تورم این کشور در گذشته تا به امروز. به عبارت دیگر با این شاخص می‌توان دریافت ارزش و قدرت خرید دلار نسبت به ده یا بیست یا سی سال پیش چقدر نزول داشته است.

درحال حاضر، قدرت خرید ۷۲۰۰ دلار امریکا، معادل با قدرت خرید ۱۰۰۰ دلار در سال ۱۹۶۸ است.

یعنی ارزش دلار در ۵۰ سال پیش، ۷.۲ برابر امروز بوده.

درحال حاضر، قدرت خرید ۳۹۰۰ دلار امریکا، معادل با قدرت خرید ۱۰۰۰ دلار در سال ۱۹۷۸ است.

یعنی ارزش دلار در ۴۰ سال پیش، ۳.۹ برابر امروز بوده.

درحال حاضر، قدرت خرید ۲۱۰۰ دلار امریکا، معادل با قدرت خرید ۱۰۰۰ دلار در سال ۱۹۸۸ است.

یعنی ارزش دلار در ۳۰ سال پیش، ۲.۱ برابر امروز بوده.

درحال حاضر، قدرت خرید ۱۵۰۰ دلار امریکا، معادل با قدرت خرید ۱۰۰۰ دلار در سال ۱۹۹۸ است.

یعنی ارزش دلار در ۲۰ سال پیش، تنها ۱.۵ برابر امروز بوده.

درحال حاضر، قدرت خرید ۱۱۶۰ دلار امریکا، معادل با قدرت خرید ۱۰۰۰ دلار در سال ۲۰۰۸ است.

یعنی ارزش دلار در ۱۰ سال پیش، تنها ۱.۱۶ برابر امروز بوده.

حال ببینیم اوضاع ریال ایران چگونه بوده ابزارکِ مشابهِ بانک مرکزی ایران خبر می‌دهد:

درسال ۱۳۵۵، قدرت خرید ۱۹۴۰ تومان ایران، معادل با قدرت خرید ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۴۵ است.

یعنی ارزش تومان در ۱۲ سال پیش از انقلاب، ۱.۹۴ برابر سال ۵۵ بوده.

درسال گذشته، قدرت خرید ۱ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان ایران، معادل با قدرت خرید ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۴۵ بوده است.

یعنی ارزش تومان در ۵۰ سال پیش، ۱۹۲۰ برابر امروز بوده.

درسال گذشته، قدرت خرید ۹۹۰ هزار تومان ایران، معادل با قدرت خرید ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۵۵ بوده است.

یعنی ارزش تومان در ۴۰ سال پیش، ۹۹۰ برابر امروز بوده.

درسال گذشته، قدرت خرید ۲۱۰ هزار تومان ایران، معادل با قدرت خرید ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۶۵ بوده است.

یعنی ارزش تومان در ۳۰ سال پیش، ۲۱۰ برابر امروز بوده.

درسال گذشته، قدرت خرید ۲۲ هزار تومان ایران، معادل با قدرت خرید ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۷۵ بوده است.

یعنی ارزش تومان در ۲۰ سال پیش، ۲۲ برابر امروز بوده.

درسال گذشته، قدرت خرید ۵۵۷۰ تومان ایران، معادل با قدرت خرید ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۸۵ بوده است.

یعنی ارزش تومان در ۱۰ سال پیش، ۵.۵۷ برابر امروز بوده.

به مابپیوندید https://t.me/joinchat/AAAAADwnejmuoSjHfYDniw

مشاهدات و روزنوشته‌های دانشجویان و دانش‌آموختگان مسلمان ایرانی ازآمریکا       کیوان ابراهیمی       http://t.me/K1inUSA

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*