آیاهمگی ایرانیان به زور شمشیر وبه یکباره اسلام آوردند

گزارش ابن حوقل، سیاح و جغرافیدان معروف قرن چهارم هجری از کثرت آتشکده های زرتشتیان در استان فارس و مراسم آنها

این گزارش حاوی چندین نکته مهم میباشد از جمله :فراوانی آتشکده ها و اجرای مراسمات زرتشتی درقرن چهارم هجری که سخنان واهی کسانی که ادعا میکنندبافتح ایران توسط مسلمانان،همگی ایرانیان به زور شمشیروبه یکباره اسلام آوردند رانقض میکند. بلکه طبق گزارش این شاهد عینی درقرن چهارم هجری وپس ازگذشت سالهای بسیارازفتح ایران توسط مسلمانان،شهروناحیه وروستایی یافت نمیشود مگراینکه آتشکده های فراوان داشته باشدوزرتشتیان آزادانه به اجرای مراسمات

خود میپردازند.        http://t.me/H4ghighat

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*