آقای آملی مسوولیتش با شماست

حدود ۲۰ روز ازبیانات رهبرانقلاب دربیان وجودعقب‌ماندگی شدیددربحث عدالت میگذرد،لیکن مهمترین دستگاهی درکشورکه مطابق شرع وقانون اساسی وظیفه اجرایی کردن عدالت رابرعهده داردعملاًدراین زمینه سکوت پیشه کرده است ورئیس قوه قضاییه هرچند سریعاًبه طرح موضوعاتی درباب علم اسلامی وغیراسلامی وغیره پاسخ میدهد،لیکن اقدام وعملی در راستای حل مشکلات سنگین بی عدالتی درکشوردیده نمیشود.وبنظرمی‌آیددرقوه قضاییه اراده‌ای درراستای نپذیرفتن مسوولیت باربی‌عدالتی هاوانداختن آن به روی شانه دولت وجود دارد که یقیناًخطایی مهلک وعملی غیرانقلابی است.درحالیکه قشرهایی ازکارگران و پرستاران وسایرمستضعفین بعنوان صاحبان انقلاب اسلامی، درزیرفشاردرآستانه سال نو،حقوق حداقلی‌شان پرداخت نشده، امید آنها به گرفتن یقه یک‌درصدی‌های کارفرما جز به عدالتخانه است؟ وقتی برخورد معکوس ببینند، جز حرکت دادن مظلومین به سمت ضدانقلاب است؟وقتی قضایای حقوقهای نجومی و املاک نجومی پیش آمد، امیدواری مردم جز به برخورد دستگاه قضا با تمام نجومی‌خواری هایی  بود که درخطبه عیدفطررهبری مرتبط با حقوقها خیانت، نامشروع وگناه خوانده شد؟اما اکنون میبینیم درعمل ودرچارچوب دورزدن قوانین توسط آن مدیران، نجومی‌بگیر ها تبرئه میشونداین جزحرکت دادن مستضعفین به سمت ضدانقلاب است؟درحالیکه سرانه تعداد قاضی به جمعیت در ایران ۳ برابراسترالیا و ۲.۵ برابرانگلیس است؛مرتب بهانه کمبودقاضی بر سر زبان مسوولین قوه قضاییه است حال آنکه مدعیان انقلابی‌گری بایستی با حداقل امکانات جهادی کارکنندوبا اصلاح قوانین مشکل را حل کنند که برای مثال پیشنهاداتی نظیر لغو اعتبار اسناد عادی توسط کارشناسان مطرح شده که میتواند سبب کاهش چندمیلیونی پرونده‌هاوکاهش چندصدمیلیاردی هزینه ها شودلیکن قدمی برداشته نشده،  آیا وقتی مردم بخاطر ناکارآمدی سیستم نتوانند عدالت را با جان خویش لمس کنند این جز حرکت دادن اینان به سمت ضدانقلاب است؟درحالیکه حضرت آقا در دیدار آخر خود با مسوولین قوه، بیان کردند که آبروی نظام اسلامی بر افراد ارجح است، اما قوه قضاییه همچنان با قدرت به سیاست قبلی خود مبنی بر ممنوعیت قانونی دادگاه علنی و پخش مذاکرات دادگاه استناد میکند، لیکن وقتی احمدی‌نژادی ها خودخواهان دادگاه علنی هستندومیگوینداگرخطا وفسادی نموده‌اندعلنی بیان شود، عدم برگزاری علنی این دادگاه به بهانه اختیار قاضی، جز سوق دادن افکارعمومی به صحت ادعای انقلابی‌نماهاست؟ درحالیکه آبروی نظام بایستی برای مسوولان قضایی ارجح باشد عدم پذیرش دادگاه علنی آیا جز حرکت دادن بخشی ازافکارعمومی به سمت ضدانقلاب است؟http://t.me/hsh_media/38

پرونده های منتسب به افراد ذی‌نفوذ سیاسی ازبرادر روحانی و مهدی جهانگیری گرفته تا قائم مقام قالیباف وفاضل لاریجانی، در نزد عموم تکلیفشان روشن نشده یا چون جزئیات ذکر نشده نتیجه اعلامی اقناع عمومی حاصل نشده،امادرهمین حین انقلابی ها میبینند بابرخی مفسدین وفتنه‌گران وجاسوس ها رأفت صورت می‌پذیردوبرای جاسوسی حکم ۵ساله میگیرنداما فردی به جرم مخالفت با اشرافی‌گری امام جمعه ایلام دادگاهی میشود؛جوانان عدالتخواه در شیراز به جرم سوال پرسیدن حکم محکومیت گرفته‌اند؛یا پابندهابجای بستن پای مهدی هاشمی هاوفریدون ها، برپای جوان مدافع حرم بسته میشودکه برفرض ارتکاب جرم شأنش با آن مفاسدقابل مقایسه نیست اماهمین حین،نماینده‌ای که گفته باید نماینده راتامین کنیدوگرنه دزدمیشودیا آن یکی که رسماًصدای رادیواسرائیل شده یا فلان آقازاده پرادو سواربه راحتی درحال معاشندآیا این نابرابری ها جز حرکت دادن جوانهای جان‌برکف به سمت ضدانقلاب است؟جناب آملی بدانید که مسوولیت عدالت با شماست اگرگفتید قضات فاسد رامعرفی میکنیدو نکردید،مسوولیت ناامیدی جامعه با شماست اگرحضرت آقا دردهه پیشرفت وعدالت مجبوربه عذرخواهی از وضع عدالت شدند، مسوولیت بخش عظیمی ازآن باشماست اگر حقوقدان شورای نگهبان اسمش در لیست انگلیسی دیده میشود یا دیگری در اوج حملات به آیت‌الله جنتی، بهانه به دست خناسان میدهدمسوولیت معرفی‌‌شان با شماست اگر حقوقدان اگردرمجلس نماینده‌ای رانت‌گیر داریم،اگردردولت مدیری فاسد هست؛اگر باقی نهادها دور زدن قانون هست؛ اگردرشهرداری فاسدهست،بازمسوولیت برخوردنکردن با آنان با شماست اگردرانتخابات چپ و راست انواع اتهامات را به هم میزنندوسپس همگی برسرسفره انقلاب مینشینند؛مسوولیتش با شماست اعتمادرهبرمعظم انقلاب به شما جزسنگین شدن وظیفه‌تان درپی نداردواگرامیدمردم به عملکرد انقلابی ازبین رفت مسوولیت حرکت آنان به سمت ضدانقلاب با شماست. امیدنیکو   

 http://t.me/houshdar       http://t.me/MasalNews                              

 

 

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*