آقایان،مگرمردم کورند،نمیبینندکه ما چگونه زندگی میکنیم؟!؟

بازخوانی عتاب رهبرانقلاب به اشرافی‌گری و فاصله روحانیت و مسئولان ازمردم

اگر ما دنبال تجملات و تشریفاتمان رفتیم مگراعتماد مردم باقی میماند؟نمیشود ما درزندگی مادّی مثل حیوان بچریم و بغلتیم و بخواهیم مردم به ما به شکل یک اسوه نگاه کنندمن و شما همان طلبه یا معلم پیش از انقلابیم اما حالا مثل حرکت اشراف در خیابانها حرکت کنیم؟سؤال میکنیم که چرا ماشین لوکس و نو و مدل بالا؟ میگویند که اشکال امنیتی داریم،چه اشکال امنیتی؟/ به حد ضرورت اکتفا کنید و اندازه نگه دارید؛ اینها روحانیون را از مردم دور میکند.شما چگونه میخواهید محبت و اطمینان مردم را جلب کنید؟ مردم باید به من و شما اعتماد داشته باشند. اگرما دنبال مسایل خودمان رفتیم، به فکر زندگی شخصی خودمان افتادیم، دنبال تجملات و تشریفاتمان رفتیم، در خرج کردن بیت‌المال هیچ حدی برای خودمان قایل نشدیم – مگر حدی که دردسر قضایی درست بکند.وهرچه توانستیم خرج کردیم، مگراعتمادمردم باقی میماند؟مگرمردم کورند؟ ایرانیان همیشه جزو هوشیارترین ملتها بوده‌اند؛امروزهم به برکت انقلاب ازهوشیارترینهایند؛ ازهوشیارها هم هوشیارترند. آقایان،مگرمردم نمیبینند که ما چگونه زندگی میکنیم؟نمیشود ما در زندگی مادّی مثل حیوان بچریم وبغلتیم و بخواهیم مردم به ما به شکل یک اسوه نگاه کنند؛ مردمی که خیلیشان از اولیات زندگی محرومند. دراین راه،ازخیلی چیزها بایدگذشت.نه فقط ازشهوات حرام، ازشهوات حلال نیز باید گذشت.من و شما همان طلبه یا معلم پیش ازانقلابیم. یکی ازشماها معلم بود،یکی دانشجوبود، یکی طلبه بود، یکی منبری بود، همه‌مان این‌طوربودیم؛ اما حالا مثل عروسی اشراف عروسی بگیریم، مثل خانه‌ی اشراف خانه درست کنیم، مثل حرکت اشراف در خیابانها حرکت کنیم اشراف مگر چگونه بودند؟چون آنها فقط ریششان تراشیده بود، ولی ما ریشمان را گذاشته‌ایم، همین کافی است؟اگر یکی از مخارج دولت این باشد که فلان تعداد ماشین جدید بیاوریم و بین دستگاهها تقسیم بکنیم، ما حق نداریم این را جزو مخارج دولت حساب کنیم و به حساب آن از سوبسید مردم بزنیم. نه، این خلاف است. برای این کارها حد بگذارید. دستگاهها بایدبخشنامه کنند ودرمورد این تغییردکوراسیونها و تغییرخانه‌ها و خرجهای اضافی حدی معین بکنند.گاهی از جاهایی گزارشهای نومیدکننده‌یی میرسدودربرخی موارد انسان واقعاً عرق شرم بر پیشانیش مینشیند؛ رعایت کنید. سؤال میکنیم که چرا ماشین لوکس و نو و مدل بالا؟میگویند:که اشکال امنیتی داریم،چه اشکال امنیتی؟ آقایان مسؤول در شورای امنیت کشور یا جاهای دیگر، بنشینند معین کنند ومسأله را درجایی ببُرند؛ من هم اگرباید دخالت کنم،بگویید در جایی دخالت کنم. این چه وضعی است که همین‌طور بیحساب وکتاب جلوی هروزارتخانه و اداره‌یی، دهها ماشین به رنگهای گوناگون متعلق به مسؤولانِ آن‌جا به چشم میخورد؟چه کسی چنین چیزی را گفته است؟به حد ضرورت اکتفا کنید و اندازه نگه دارید؛ اینها ما را از مردم دور میکند، روحانیون را از مردم دور میکند. روحانیون، به تقوا و ورع و بیاعتنایی به دنیا در چشمها شیرین شدند. بدون ورع و بدون دورانداختن دنیا، نمیشود در چشمها شیرین ماند. مردم رودربایستی ندارند؛خداهم باکسی رودربایستی ندارد.۱۳۷۰/۰۵/۲۳

  http://yon.ir/dbAt0           http://t.me/Rajanews_com                                       

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*