آخوند غالی : بالای ۲۰۰۰ نفر با نگاه عباس تلف شدند !

غالباً این روایات غالیانه درباره واقعه عاشورا در منابع دسته اول و كهن موجود نيست و در قرون أخيره در مقاتل ضعيف و پر غلط راه يافته است. بسیاری از این جعلیات در کتاب دروغ پرداز و خیالباف «روضة الشهداء» کاشفی (که حدود ۸۵۰ سال بعد از واقعاً عاشورا نوشته شده) یا کتاب «تذکرة الشهداء» ملا حبیب الله شریف کاشانی (که حدود ۱۲۸۰ سال بعد از واقعه عاشورا نوشته شده !) برای اولین بار ذکر شده و نه تنها در منابع اصیل و کهن چند قرن اول ذکر نشدند بلکه سند درستی هم ندارند یا به دروغ به این و آن نسبت داده اند.

https://t.me/gonagoon1395

https://t.me/ahdallah2018

هرگاه بُزی را در جایگاه بالایی دیدی بدان که یک گاو او را بدان جایگاه رسانده!

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*